http://www.modernhome.pl: Aktualnie nie ma możliwości wyboru gwarancji zwrotu pieniędzy.
Zawarte wcześniej umowy gwarancyjne pozostają w mocy.

modernhome.pl

Kontakt
Żerań Duży 3B
07-415 Olszewo Borki
Polska
m.prytulak@modernhome.pl
modernhome.pl
Sprzedawca
Modern HST M.P.Prytulak Spółka Jawna
Żerań Duży 3B
07-415 Olszewo Borki
Polska
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy
Marcin Prytulak