http://materassi.pl: Aktualnie nie ma możliwości wyboru gwarancji zwrotu pieniędzy.
Zawarte wcześniej umowy gwarancyjne pozostają w mocy.

materassi.pl

Kontakt
Żywiecka 165
43-365 Wilkowice
Polska
biuro@materassi.pl
materassi.pl
Sprzedawca
Materassi Jarosław Marszałek
Żywiecka 165
43-365 Wilkowice
Polska
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy
Jarosław Marszałek