Certyfikat dla platformaubraniowa.pl

No. XD3A3C0CBEAA4C14496D08585B1AE3A5B
 

Certyfikat wydany dn.
23.04.2013 r.
Ważny do
22.04.2020 r.
Potwierdzone przez
Jean-Marc Noël
Dyrektor Zarządzający Trusted Shops GmbH
Informacje na temat sprzedawcy
Dalsze informacje i warunki korzystania z gwarancji Trusted Shops
platformaubraniowa.pl opinie klientów

platformaubraniowa.pl

platformaubraniowa.pl uzyskał certyfikat Trusted Shops w dniu 23.04.2013 r.

Kontakt
Ostrobramska 91
04-118 Warszawa
Polska
s.scheiner@anb.com.pl
platformaubraniowa.pl
Sprzedawca
ANB Sp. z o.o. Sp. K.
Ostrobramska 91
04-118 Warszawa
Polska
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy
Stanisław Scheiner